2021 година в 21 снимки

2021. Дойде и си отиде толкова бързо, сякаш е отминал един момент. А всъщност беше толкова пренаситена със случки и изненади, че понякога си мисля как всичко това се побра само в една година. Вече приполовили януари, аз все още си припомням някои от тези моменти. Краят на 2021 буквално обърна живота ми на 360 градуса, променяйки почти всичко за мен. […]